• لطفاً میزان سهم را وارد نمائید .( مثلاً 543 سهمی یا 1500 سهمی)