به روز رسانی معوقات

daratoos0022

با عرض سلام خدمت تمام اعضاء محترم و مالکین

همانطوریکه مستحضرند به جهت آبادانی دو پلاک ثبتی 13 و 14 فرعی از 5 اصلی بخش 7 شهرستان چناران واقع در اراضی منطقه گاوترنا نسبت به تأسیس این تعاونی از سوی هیئت موسس اقدام لازم به عمل آمد و پس از راه اندازی تعاونی اقداماتی در جهت آبادانی و احیاء اراضی صورت پذیرفت که ضمن تشکر از تعدادی از اعضاء و مالکین به جهت همراهی و همیاری و کمک جمعی با این تعاونی به منظور ایجاد ارزش افزوده بر روی اراضی فوق ، تعدادی از اعضاء به دلایل نامعلوم و پس از تشکیل پرونده نسبت به پرداخت هزینه های اعلامی از سوی تعاونی اقدام ننموده اند ، لذا در این راستا هیئت مدیره تعاونی پس از چند جلسه و بر اساس مجوز مجمع عمومی گذشته که در مهر ماه سال 1399 در محل زائرسرای کارکنان دارائی خراسان تشکیل شد ، تصمیم گرفت بر اساس نرخ تورم موجود در مرکز آمار ایران نسبت به بروزرسانی هزینه اعلام شده در سال مبداء اقدام نماید ، لذا موکداً به اعضاء و مالکین اعلام میگردد افزایش فوق از بابت به روزرسانی اعداد و ارقام اعلام شده در سال مبداء نسبت به حال می باشد که دوستان با مراجعه به سامانه مرکز آمار خود نیز میتوانند این تفاوت را محاسبه نمایند ، علی الهذا با توجه به اینکه تاکنون به روز رسانی معوقات اعضاء توسط هیئت مدیره و به جهت رعایت حال دوستان سه مرحله به تعویق اقتاده است ، لذا از آندسته از اعضاء محترم تعاونی که تاکنون نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی خود به مجموعه اقدام ننموده اند درخواست میگردد به جهت برخورداری از عدم افزایش حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1400 اقدامات لازم را در خصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی خود به عمل آورند ، بدیهی است این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشد و از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 کلیه معوقات بر اساس محاسبه نرخ تورم در مرکز آمار ایران قابل پرداخت خواهد بود .