پرداخت اعضاء

daratoos0021

کلیه اعضاء محترم می توانند نسبت به پرداخت بدهی اعلام شده از سوی شرکت از این قسمت اقدام لازم را به عمل آوره و رسید آنرا نزد خود نگهدارند، ضمناً در صورت پرداخت از این قسمت نیازی به ارائه رسید کاغذی به تعاونی نمی باشد و پس از پرداخت رسید آن توسط کارکنان تعاونی بصورت آنلاین چاپ گردیده و در پرونده عضو محترم بایگانی خواهد شد.

مزایای پرداخت آنلاین

پرداخت های آنلاین و الکترونیکی دارای مزایای زیادی هستند که اهم آن به شرح زیر می باشد .

1- مصرف کمتر کاغذ و نهایتاً درختان بیشتر
2- عدم نیاز به مراجعه حضوری به بانک مورد نظر
3- صرفه جویی در زمان
4- خلوت شدن بانک ها
5- امکان پرداخت دسته ای قبوض فقط در چند دقیقه
6- امکان پرداخت شهریه و سایر پرداختی ها فقط در چند دقیقه

و …….

daratoos0015