کلیه اعضاء و مالکین محترمی که قطعات آنان جزوء قطعات 543 و یا 700 سهمی می باشد ، لازم است پس از دریافت اس ام اس نوبت بندی ، نسبت به درج نوبت خود در این قسمت سایت اقدام و بر اساس نوبت دریافتی به منظور تکمیل پرونده و هماهنگی های لازم جهت زمان تحویل قطعه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند ، شایان ذکر است این زمان با توجه به تراکم حجم فعالیت شرکت پس از اتمام تحویل تمامی قطعات مجدداً تمدید خواهد گردید و کلیه اعضاء محترمی که در این زمان به منظور تحویل قطعه خود اقدام ننمایند، می بایست تا پایان سری اول تحویل قطعات صبر و شکیبائی از خود نشان دهند.

بر اساس نوع قطعه خود 543 و یا 700 سهمی ، عدد 543 و یا 700 را به شماره 10002300060 ارسال نمائید.

پس از دریافت تاریخ و زمان مراجعه توسط یکی از دکمه های زیر که نشان دهنده نوع قطعه شما می باشد به صفحه ثبت اطلاعات وارد شده و نسبت به ثبت مورد نظر و پرداخت هزینه تحویل زمین اقدام فرمائید.

خواهشمند است به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ و زمان تعیین شده به دفتر تعاونی مراجعه نمائید

هزینه واریزی به میزان 3/490/000 ریال

هزینه واریزی به میزان 3/950/000 ریال

هزینه واریزی به میزان 5/670/000 ریال

هزینه واریزی به میزان 8/290/000 ریال